#598

ერთი ხელის დაშავების შემთხვევაში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს პიჯაკი ან პერანგი უნდა გავხადოთ:

1 ჯერ ჯანსაღ, ხოლო შემდეგ დაშავებულ ხელზე

2 ჯერ დაშავებულ, ხოლო შემდეგ ჯანსაღ ხელზე

3 ერთდროულად ორივე ხელზე

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

ერთი ხელის დაზიანების შემთხვევაში დაშავებულს პიჯაკი ან პერანგი ჯერ უნდა გავხადოთ ჯანსაღ, ხოლო შემდეგ დაშავებულ ხელზე.chevron up