#592

თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს მუცლის არეში აღენიშნება ჭრილობა, მისი ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს:

1 გვერდზე დაწოლილ მდგომარეობაში მუხლებში მოხრილი ფეხებით

2 ნახევრად მჯდომარე მდგომარეობაში გამართული ფეხებით

3 ზურგზე დაწოლილ მდგომარეობაში მუხლებში მოხრილი ფეხებით

4 მჯდომარე მდგომარეობაში

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

მუცლის არეში მიღებული ჭრილობის დროს დაშავებულის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ზურგზე დაწოლილი მდგომარეობაში მუხლებში მოხრილი ფეხებით.chevron up