#505

თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე არტერიაზე, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით, მას უნდა ჩაუტარდეს:

1 მხოლოდ ხელოვნური სუნთქვა

2 მხოლოდ გულის არაპირდაპირი მასაჟი

3 როგორც ხელოვნული სუნთქვა, ასევე გული არაპირდაპირი მასაჟი

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

თუ დაზარალებულს არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე არტერიაზე, მას უნდა ჩაუტარდეს ხელოვნური სუნთქვა და გულის არაპირდაპირი მასაჟი (ორი ჩაბერვა და 30 გულის მასაჟი, ჯამში უნდა გამოვიდეს გულის მასაჟი ერთ წუთში 100).chevron up